| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Sokoły

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, 232 poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 596,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1073,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1192,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3a

4a

Dwie osie

12

13

1073

1550

13

14

1073

1669

14

15

1192

1788

15

1609

1907

Trzy osie

12

17

1192

1192

17

19

1192

1192

19

21

1192

1192

21

23

1430

1609

23

25

1609

2027

25

1717

2146

Cztery osie i więcej

12

25

1788

1907

25

27

1907

2146

27

29

2027

2384

29

31

2146

2957

31

2265

2981

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 596,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1073,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1192,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3a

4a

Dwie osie

12

18

1192

1192

18

25

1192

1192

25

31

1788

2027

31

2027

2394

Trzy osie i więcej

12

40

2146

2384

40

2384

3097

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 834,00 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3a

4a

Jedna oś

12

18

834

954

18

25

954

1073

25

1073

1192

Dwie osie

12

28

1073

1073

28

33

1192

1311

33

38

1311

1562

38

1550

2050

Trzy osie i więcej

12

38

1430

1788

38

1430

1788

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1073,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1550,00 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:

a) lit. a) - 476,00 zł,

b) lit. b) - 954,00 zł,

c) lit. c) - 1073,00 zł,

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) lit. a) - 476,00 zł,

b) lit. b) - 954,00 zł,

c) lit. c) - 1073,00 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5: 716,00 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) lit. a) - 954,00 zł,

b) lit. b) - 1430,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011 r. Nr 302 poz. 3844).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »