| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XX/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r .o podatkach i opłatach lokalnych1(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232,,poz..1378 ) uchwala się , co następuje ;

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1m2powierzchni

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,20 .zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,70 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ,w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,20 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,80 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

3) od budowli : - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów.

2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 42/X/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »