reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567).) oraz art. 6 j ust. 2, art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6 j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

§ 2. Gospodarstwo domowe to zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują, zaś jeśli któraś z osób mieszkających razem oddzielnie się utrzymuje, to osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 12 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 22 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 30 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 36 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 40 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego - 42 zł;

7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej - 54 zł.

§ 4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 18 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego -33 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 45 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 54 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 60 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego - 63 zł;

7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej - 78 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama