| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/140/12 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim - Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt. 1 lit. f) skreśla się zdanie drugie w brzmieniu: "Przedmioty nie mogą być zdekomplektowane (np. pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności) - w przeciwnym razie nie będą odbierane przez uprawnionego przedsiębiorcę".

b) w ust. 1 pkt. 2 lit. e) skreśla się zdanie drugie w brzmieniu: "Przedmioty nie mogą być zdekomplektowane (np. pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności) - w przeciwnym razie nie będą odbierane przez uprawnionego przedsiębiorcę".

c) w ust. 3 skreśla się pkt. 3.

d) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku, gdy na nieruchomości nieprzyłączonej znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków spełniająca warunki określone w innych przepisach".

e) skreśla się ust. 8.

2) w § 7 ust. 2 pkt. 2 treść lit. f oznacza się jako ust. 3.

3) w § 8 skreśla się pkt. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »