| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie likwidacji zespołów wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080)Rada Gminy Wąsosz, uchwala co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2012 roku zespoły wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Wąsosz w:

1) Szkole Podstawowej w Wąsoszu,

2) Szkole Podstawowej w Sulewie - Kownatach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/66/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 107, poz. 1111).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Albert Kochanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »