reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie stawki opłaty miejscowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749; zm.: Dz. U. z r.2012, poz.848 i 1101), w związku z uchwałą Nr XVI/97/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008r. Nr 300, poz. 3067) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości - 2,00 zł.

§ 2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

§ 3. Opłata jest pobierana za każdy dzień pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

§ 4. Za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 i osób niepełnosprawnych opłata wynosi 1,00 zł.

§ 5. 1. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów.

2. Wykaz inkasentów określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% pobranej opłaty.

§ 7. Pobraną opłatę miejscową inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowinka raz na kwartał, w którym pobrano opłatę, odpowiednio w terminie do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2012 r. w stawki sprawie opłaty miejscowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz inkasentów pobierających opłatę miejscową na terenie Gminy Nowinka

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Miejscowość, w której pobierana jest opłata miejscowa

1

Frąckiewicz Lech

Augustów

Ostry Róg

2

Rowińska Edyta

Strękowizna

Strękowizna

3

Chilmon Jan

Strękowizna

Strękowizna

4

Babkowska Ewa

Strękowizna

Strękowizna

5

Kunicki Marian

Ateny

Ateny

6

Przełomski Stanisław

Bryzgiel

Bryzgiel

7

Motybel Marek

Danowskie

Danowskie

8

Molawko Jan

Augustów

Klonownica

9

Bartulis Mirosława

Podnowinka

Podnowinka

10

Jabłońska Halina

Suwałki

Upustek-Podnowinka

11

Dzienis Wioletta

Ateny

Ateny

12

Słowikowska-Statkiewicz Lidia

Danowskie

Danowskie

13

Kulbacki Dariusz

Bryzgiel

Bryzgiel

14

Kotowska Renata

Danowskie

Danowskie

15

Borkowska Anna

Danowskie

Danowskie

16

Omilianowicz Teresa

Danowskie

Danowskie

17

Kulbacki Jarosław

Bryzgiel

Bryzgiel

18

Kulbacka Krystyna

Bryzgiel

Bryzgiel

19

Skowroński Radosław

Augustów

Danowskie, Goła Zośka

20

Więcko Barbara

Augustów

Ateny

21

Kamińska-Kędra Marta

Bakaniuk

Bryzgiel

22

Korzun Bogusław

Ateny

Ateny

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama