| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1)", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza "Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)", stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór formularza "Deklaracja na podatek rolny (DR-1)", stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór formularza "Deklaracja na podatek leśny (DL-1)", stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIX/276/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

IN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DR-1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DL-1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »