Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/285/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe