Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie podziału miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849) na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miasta Hajnówka oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Hajnówka przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/183/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Podział Miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Hajnówka ulice: Bajeczna, Długa, Dolna, Elektryczna, Graniczna, Granitowa, Kamienna, Kłosowa, Krótka, Kwiatowa, Malinowa, Marmurowa, Metalowa, Miedziana, Okopowa, Owocowa, Poddolna, Południowa, Poziomkowa, Prosta, Pszeniczna, Sadowa, Siewna, Słonecznikowa, Stalowa, Targowa, Truskawkowa, Urodzajna, Warzywna, Wiatrakowa, Zbożowa, Żytnia.

Hajnowski Dom Kultury
ul. Tamary Sołoniewicz 4

2

Miasto Hajnówka ulice: Białostocka, Daniela, Fabryczna, Fabryka Chemiczna, Fryderyka Chopina, Henryka Rutkowskiego, Henryka Wieniawskiego, Jana Filipczuka, Janka Krasickiego, Jelenia, Jutrzenki, Karola Szymanowskiego, Krańcowa, Ks. Antoniego Dziewiatowskiego, Letnia, Łosia, Małgorzaty Fornalskiej, Michała Ogińskiego, Mostowa, Nadbrzeżna, Niedźwiedzia, Odległa, Pawła Findera, Podmiejska, Pogodna, Poprzeczna, Różana, Rumiankowa, Rysia, Sarnia, Sportowa, Stanisława Miłkowskiego numery parzyste 8-42, numery nieparzyste 11-47, Stanisława Moniuszki, Strzelecka, Tamary Sołoniewicz, Tulipanowa, Walerego Wróblewskiego, Wiewiórcza, Wilcza, Wiosenna, Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego, Zajęcza.

Zespół Szkół Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wróblewskiego 2

3

Miasto Hajnówka ulice: 3 Maja numery nieparzyste 1-27, numery parzyste 2-12, Dworcowa, Kosidłów, Ks. Ignacego Wierobieja, Mała, Mazury, Nowowarszawska, Piaski, Przytorowa,Warszawska numery nieparzyste 1-17, numery parzyste 2-20, Władysława Jagiełły, Zaułek Targowy.

Zespół Szkół Nr 3
ul. Nowowarszawska 20

4

Miasto Hajnówka ulice: 3 Maja numery parzyste 14-32 , numery nieparzyste 31-47, Ks. Piotra Ściegiennego, Osiedle Millenium, Stefana Batorego.

Przedszkole Nr 1
ul. Władysława Jagiełły 7

5

Miasto Hajnówka ulice: Lipowa numery nieparzyste 25-93, numery parzyste 22-78, Rzeczna.

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rzeczna 3

6

Miasto Hajnówka ulice: 11 Listopada, Bednarska, Boczna, Brzozowa, Ciesielska, Grabowa, Grunwaldzka, Jarzębinowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołowa, Kukułki, Leszczynowa, Lipowa numery nieparzyste 1-23 i 95-141, numery parzyste 2-20 i 82-128, Orzechowa, Podlasie, Sikorki, Skowronka, Słomiana, Słowicza, Sokola, Sowia, Spadowa, Spiralna, Stanisława Miłkowskiego numery parzyste 2-6, numery nieparzyste 1-9, Stolarska, Studzienna, Ślusarska, Topolowa, Żurawia, Żabia Górka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 24

7

Miasto Hajnówka ulice: Bażantowa, Bociania, Czajki, Gęsia, Gołębia, Jaskółcza, Kacza, Krucza, Lipowa numery parzyste 130-190, numery nieparzyste 143-209, Łabędzia, Pawia, Wilgi, Żabia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Lipowa 190

8

Miasto Hajnówka ulice: 3 Maja numery parzyste 34-62 i numery nieparzyste 63-65, Aleksego Zina, Armii Krajowej numery parzyste 16-26, Elizy Orzeszkowej numery nieparzyste 1-5, Jakuba Kołasa, Janki Kupały, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 1-17, numery parzyste 2-18 i 24, Parkowa, Zielona.

Zespół Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego
ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 3

9

Miasto Hajnówka ulice: 3 Maja numery nieparzyste 49-59m, Armii Krajowej numery nieparzyste 1-7, numery parzyste 2-14 i 28-60, Bolesława Prusa, Celna, Dr. Tadeusza Rakowieckiego, Elizy Orzeszkowej numery parzyste 2-20, numery nieparzyste 7, Handlowa, Hanki Sawickiej, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kolejki Leśne, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 19-45, numery parzyste 20-46 z wyłączeniem 24, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej.

Zespół Szkół Nr 1 ul. 3 Maja 54

10

Miasto Hajnówka ulice: Bagienna, Bielska, Botaniczna, Górna, Krzywa, Mazurska, Niecała, Nowa, Oceaniczna, Polna, Skarpowa, Storczykowa, Wąska, Złota, Żwirowa.

Zespół Szkół Nr 3
ul. Nowowarszawska 20

11

Miasto Hajnówka ulice: Adama Mickiewicza, Armii Ludowej, Białowieska, Bliska, Cicha, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Klimek, Kolejowa, Księżycowa, Łagodna, Łowcza, Małomiejska, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 47-99, numery parzyste 48-94, Międzytory, Mikołaja Reja, Miła, Partyzancka, Słoneczna, Torowa, Wesoła, Wydmuchowo.

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi ul. Mikołaja Reja 3

12

Miasto Hajnówka ulice: Akacjowa, Bartników, Bohaterów Warszawy, Bohaterów Westerplatte, Ciasna, Cisowa, Cyprysowa, Czeska, Daleka, Dębowa, Dr. Kazimierza Ptaszyńskiego, Działowa, Gajowa, Gruntowa, Iglasta, Jałowcowa, Jana Werpachowskiego, Jodłowa, Judzianka Stara, Kolonia Poryjewo, Konwaliowa, Leśna, Łąkowa, Magazynowa, Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, Nektarowa, Obwodowa, Ogrodowa, Poranek, Poryjewo, Pszczela, Skośna, Słodka, Sosnowa, Spiżowa, Spokojna, Stanisława Duboisa, Szosa Kleszczelowska, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska numery nieparzyste 19-127, numery parzyste 22-150, Wiejska, Wincentego Kołodzieja, Wojska Polskiego, Woskowa, Wrzosowa, Zwierzyniecka.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Działowa 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe