reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/112/12 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 16,00 zł miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposob selektywny, wynosi 7,00 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała, jako suma opłat obliczonych zgodnie z § 1 oraz stawki za pojemnik, które ustala się odpowiednio:

1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi:

- pojemniki na odpady o pojemności 60 L - 20,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 120 L - 40,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L - 60,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L - 95,00 zł miesięcznie

2. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposob selektywny:

- pojemniki na odpady o pojemności 60 L - 10,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 120 L - 20,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L - 30,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L - 50,00 zł miesięcznie

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama