reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/139/2012 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r., poz. 742) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. W stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/103/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce, statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce § 11 otrzymuje brzmienie:

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1. Szpital, w skład którego wchodzą:

1) jednostki organizacyjne:

a) zakład diagnostyki obrazowej z komórkami organizacyjnymi: pracownią rtg i pracownią usg,

b) medyczne laboratorium diagnostyczne z komórkami organizacyjnymi: pracowniami bakteriologii, hematologii, biochemii, analityki ogólnej, serologii z bankiem krwi.

2) komórki organizacyjne:

a) oddział internistyczno-kardiologiczny,

b) oddział ginekologiczno-położniczy, w tym z łóżkami intensywnej opieki medycznej i pododdziałami:

- położniczym z traktem porodowym,

- ginekologicznym,

- patologii ciąży,

c) oddział noworodkowy,

d) oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,

e) oddział chirurgii ogólnej,

f) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, w tym z łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej,

g) oddział pediatryczny, w tym z łóżkami intensywnej opieki medycznej,

h) stacja dializ,

i) szpitalny oddział ratunkowy,

j) oddział rehabilitacji,

k) oddział medycyny paliatywnej,

l) blok operacyjny,

m) izba przyjęć,

n) apteka szpitalna,

o) centralna sterylizatornia,

p) prosektorium.

2. Przychodnia specjalistyczna, w skład której wchodzą:

1) będący jednostką organizacyjną zakład rehabilitacji z komórkami organizacyjnymi: poradnią rehabilitacji i fizjoterapią;

2) komórki organizacyjne:

a) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

b) poradnia położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia,

c) poradnia chirurgii ogólnej,

d) poradnia neurologiczna,

e) poradnia onkologiczna,

f) poradnia kardiologiczna,

g) poradnia chorób płuc i gruźlicy,

h) pracownia endoskopowa,

i) pracownia EKG,

j) pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia,

k) poradnia nefrologiczna,

l) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

m) gipsownia.

3. Zakład opiekuńczo-leczniczy.

4. Dezynfektornia.

5. Dział analiz, statystyki medycznej i RUM.

6. Dział księgowości.

7. Dział organizacji i spraw pracowniczych.

8. Dział administracyjno-eksploatacyjny.

9. Dział żywienia.

10. Zespół ds. utrzymania czystości.

11. Samodzielne stanowiska pracy:

1) naczelna pielęgniarka;

2) inspektor ds. przeciwpożarowych;

3) inspektor ds. obrony cywilnej;

4) specjalista ds. bhp;

5) inspektor ds. systemów informatycznych;

6) inspektor ds. inwestycji;

7) kapelan szpitalny;

8) pielęgniarka epidemiologiczna;

9) inspektor ochrony radiologicznej;

10) społeczny inspektor pracy.

12. Wymienione w ust. 1-3 szpital, przychodnia specjalistyczna oraz zakład opiekuńczo-leczniczy stanowią przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec


reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama