Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/328/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Miasta Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 849, poz. 951) na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Suwałki na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie podziału Miasta Suwałki na stałe obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik do Uchwały Nr XXX/328/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA


NR OBWODU


GRANICE STAŁEGO OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA
OBWODOWEJ
KOMISJI
WYBORCZEJ
1

Ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Batalionów Chłopskich, Bohaterów, Brylantowa, Bursztynowa, Czwartaków, Diamentowa, Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego, Kosynierów, Krzemowa, Lotnicza, Mariana Buczka, Partyzantów, Platynowa, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Rubinowa, Saperska, Szafirowa, Topazowa, Trzydziestolecia PRL, Turkusowa, Ułanów Grochowskich, Zastawie

Przedszkole Nr 1
ul. M. Buczka 412

Ulice: Elbląska, Gdańska, Innowacyjna, Koszalińska, Olsztyńska, Słupska, Sportowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tadeusza Kościuszki (od początku do nr 30), Tarnobrzeska, Toruńska, Walerego Romana, Wojska Polskiego (bez nr 29), Zamojska

Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Wojska Polskiego 13


3

Ulice: Augustowska, Białostocka, Bielskobialska, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Częstochowska, Dubowo I, Ełcka, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Jeleniogórska, Kaliska, Karola Majerskiego, Katowicka, Kielecka, Konińska, Krakowska, Krośnieńska, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majora Hubala, Nowosądecka, Olecka, Opolska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piotrkowska, Płocka, Poznańska, Przemyska, Radomska, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka, Tarnowska, Wałbrzyska, Warszawska, Węgorzewska, Włocławska, Wrocławska, Zielonogórska

Klub Jednostki Wojskowej Nr 1747
ul. Wojska Polskiego 40
4

Ulice: 23 Października, Adama Mickiewicza, Augusta II Mocnego, Bakałarzewska, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Grunwaldzka, Ignacego Krasickiego, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Łanowa, Mieszka I, Stanisława Staszica, Stefana Batorego, Szymona Konarskiego, Tadeusza Kościuszki (od nr 31 do nr 54), Traktorzystów, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zygmunta Augusta

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. A. Mickiewicza 155

Ulice: Emilii Plater (od początku do nr 26A), Kamedulska, Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wawrzyńca Gałaja

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Kamedulska 3

6

Ulice: Emilii Plater (od nr 27 do końca), Marii Skłodowskiej-Curie

Biblioteka Publiczna
ul. E. Plater 33A7

Ulice: Bulwarowa, Gabriela Narutowicza, Generała Zygmunta Podhorskiego, Generała Kazimierza Pułaskiego (nieparzyste do nr 61 oraz parzyste do nr 52), Generała Władysława Sikorskiego, Hugona Kołłątaja, Miodowa, Ogrodowa, Pawła Suzina, Piękna, Stefana Żeromskiego, Szpitalna (parzyste do nr 34; nieparzyste do nr 43) , plac Świętego Krzyża, Tadeusza Kościuszki (od nr 55 do końca), Władysława Stanisława Reymonta, Zacisze, Zielna, Żytnia

Zespół Szkół Nr 8
ul. T. Kościuszki 126


8

Ulice: Ludwika Waryńskiego, Stanisława Staniszewskiego, Utrata (nieparzyste od nr 11 do końca oraz parzyste od nr 8 do końca)

Przedszkole Nr 2,
ul. L. Waryńskiego 29


9

Ulica: Osiedle II

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. T. Noniewicza 49


10

Ulice: Budowlana, Ciesielska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Henryka Mereckiego, Kapitana Stanisława Bielickiego, Mechaników, Murarska, Polna, Robotnicza, Rolnicza, Wesoła, Wiejska, Wigierska, Zahańcze, Żniwna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. T. Noniewicza 10


11

Ulice: Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz, Chłodna, Krótka, Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego, Marii Konopnickiej, Sejneńska (nieparzyste do nr 21 oraz parzyste do nr 6)

Suwalski Ośrodek Kultury
ul. T. Noniewicza 71


12

Ulica: 1 Maja (nieparzyste oraz parzyste od nr 6 do końca)

Naczelna Organizacja Techniczna
ul. 1 Maja 1513

Ulice: Cicha, Dąbrówka, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (nieparzyste od nr 23 do końca; parzyste od nr 8 do końca), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Tadeusza Paweckiego, Utrata Krótka

Zespół Szkół Technicznych
ul. Sejneńska 33


14

Ulice: Generała Józefa Dwernickiego, Teofila Noniewicza

Zespół Szkół Nr 1
ul. T. Noniewicza 83


15

Ulica: Janusza Korczaka

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. J. Korczaka 2A


16

Ulice: 1 Maja nr 2, nr 4, nr 4A, Utrata (nieparzyste do nr 9A oraz parzyste do nr 6)

Przedszkole nr 3
ul. J. Korczaka 4A


17

Ulice: Kolejowa, Kowieńska, Parowozowa, Północna, Wileńska, Wylotowa, Zwrotnicza

Fabryka Mebli
"Forte" Sp. z o.o.
ul. Północna 30
18

Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa (nieparzyste nr 41, 41A i 41B; parzyste od nr 22 do nr 36), Leszczynowa, Lipowa, Olszowa, Orzechowa, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa

Filia Biblioteki Publicznej
ul. Klonowa 41


19

Ulice: Kapitana Stefana Buczyńskiego, Karola Brzostowskiego, Klonowa (parzyste do nr 20; nieparzyste do nr 39), Tadeusza Lutostańskiego, Modrzewiowa, Nowomiejska

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Nowomiejska 10


20

Ulice: Karola Szymanowskiego, Klonowa (od nr 38 do końca), Papieża Jana Pawła II, Stanisława Moniuszki

Zespół Szkół Nr 9
ul. Klonowa 51

21

Ulica: Emila Młynarskiego

Gimnazjum Nr 4
ul. Klonowa 51


22

Ulice: Armii Krajowej, Białorogi - leśniczówka , Czarnoziem, Fryderyka Chopina, Generała Kazimierza Pułaskiego (parzyste od nr 54 do nr 64), Knuta Olofa Falka, Michała Kleofasa Ogińskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Studzieniczne, Szwajcaria

Przedszkole Nr 10
ul. Nowomiejska 18


23

Ulica: Generała Kazimierza Pułaskiego nr 66 - Dom Pomocy Społecznej "Kalina"

Dom Pomocy Społecznej "Kalina"
ul. K. Pułaskiego 66


24

Ulice: Aleksandra Putry, Antoniego Patli, Generała Kazimierza Pułaskiego (nieparzyste od nr 63 do nr 91), Romualda Minkiewicza, Tysiąclecia Litwy

Przedszkole Nr 8 z Oddz. Integracyjnymi
ul. A. Putry 4B

25

Ulice: Generała Kazimierza Pułaskiego (parzyste od nr 68 do końca oraz nieparzyste od nr 93 do końca) Generała Władysława Andersa

Przedszkole Nr 7
ul. W. Andersa 10

26

Ulica: Alfreda Wierusza-Kowalskiego (od początku do nr 9A)

Zespół Szkół Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. R. Minkiewicza 50


27

Ulice: Alfreda Wierusza-Kowalskiego (parzyste od nr 10 do nr 20), Ludwika Michała Paca

Oddział Terenowy Stowarzyszenia OHP
ul. Paca 4

28

Ulica: Alfreda Wierusza-Kowalskiego (nieparzyste od nr 11 do końca, parzyste od nr 22 do końca)

Przedszkole Nr 6
ul. A. Wierusza- Kowalskiego 19

29

Ulica: Alfreda Lityńskiego

Zespół Szkół Nr 7
Gimnazjum nr 6
ul. R. Minkiewicza 50


30

Ulice: Jerzego Antoniewicza, Wincentego Witosa

Przedszkole Nr 5 z Oddz. Integracyjnym
ul. W. Witosa 4

31

Ulica: Mikołaja Reja

Zespół Szkół Nr 10
ul. J. Antoniewicza 5


32

Ulica: Ignacego Daszyńskiego

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. I. Daszyńskiego 25A

33

Ulice: 11 Listopada, Franciszkańska, Ignacego Paderewskiego, Krzywólka, Legionów, Romana Dmowskiego

Zespół Szkół Nr 3
ul. Szpitalna 66

34

Ulice: Szpitalna (nieparzyste od nr 45, parzyste od nr 36 (bez nr 60 i 62 do końca)

Zespół Szkół Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Szpitalna 66

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe