Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Starosty Sokólskiego

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Czarna Białostocka prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do Starosty Sokólskiego

Tekst pierwotny

Załącznik do Porozumienia
Starosty Sokólskiego
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe