reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 275/12 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2012 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 40.950,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.589.384,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 17.635.674,38 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.953.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.209.383,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.274.685,38 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.934.698,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 grudnia 2012 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia

Rodzaj: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.112.667,00

0,00

1.112.667,00

40002

Dostarczanie wody

1.112.667,00

0,00

1.112.667,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

258.240,00

6.000,00

264.240,00

4260

Zakup energii

165.000,00

- 6.000,00

159.000,00

4270

Zakup usług remontowych

35.750,00

2.000,00

37.750,00

4300

Zakup usług pozostałych

42.000,00

- 2.000,00

40.000,00

750

Administracja publiczna

2.181.077,00

0,00

2.181.077,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.862.005,00

0,00

1.862.005,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

900,00

- 303,00

597,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.117.700,00

9.162,00

1.126.862,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

50.000,00

- 8.859,00

41.141,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

79.400,00

1.500,00

80.900,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

17.200,00

- 1.500,00

15.700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.576.655,00

0,00

1.576.655,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.485.111,00

0,00

1.485.111,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.000,00

- 1.634,00

366,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.000,00

4.397,00

14.397,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48.500,00

626,00

49.126,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.700,00

144,00

8.844,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.270,00

- 146,00

1.124,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60.200,00

- 279,00

59.921,00

4270

Zakup usług remontowych

3.216,00

- 716,00

2.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

14.340,00

- 700,00

13.640,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000,00

- 1.692,00

308,00

75416

Straż gminna (miejska)

88.544,00

0,00

88.544,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.400,00

200,00

7.600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1.200,00

- 200,00

1.000,00

801

Oświata i wychowanie

7.040.349,00

0,00

7.040.349,00

80101

Szkoły podstawowe

4.073.126,00

0,00

4.073.126,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.739.500,00

6.400,00

1.745.900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

330.300,00

208,00

330.508,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

293.225,00

- 5.802,00

287.423,00

4300

Zakup usług pozostałych

46.500,00

- 892,00

45.608,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

104.959,00

86,00

105.045,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

293.461,00

0,00

293.461,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

204.328,00

600,00

204.928,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39.079,00

- 600,00

38.479,00

80110

Gimnazja

1.487.922,00

0,00

1.487.922,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

924.993,00

826,00

925.819,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

171.339,00

3.570,00

174.909,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

113.055,00

- 2.073,00

110.982,00

4300

Zakup usług pozostałych

22.000,00

- 1.000,00

21.000,00

4430

Różne opłaty i składki

1.350,00

- 423,00

927,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.200,00

- 900,00

300,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

833.835,00

0,00

833.835,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

190.000,00

2.840,00

192.840,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36.725,00

40,00

36.765,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.810,00

71,00

4.881,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30.000,00

- 2.951,00

27.049,00

852

Pomoc społeczna

1.242.395,38

0,00

1.242.395,38

85219

Ośrodki pomocy społecznej

374.373,00

0,00

374.373,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.990,00

- 50,00

23.940,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.320,00

50,00

1.370,00

85295

Pozostała działalność

348.339,00

0,00

348.339,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.300,00

202,00

3.502,00

4300

Zakup usług pozostałych

11.818,00

- 202,00

11.616,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.510.964,00

0,00

1.510.964,00

90002

Gospodarka odpadami

275.582,00

0,00

275.582,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89.300,00

1.800,00

91.100,00

4300

Zakup usług pozostałych

111.790,00

- 1.800,00

109.990,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

505.539,00

0,00

505.539,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

370.539,00

0,00

370.539,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19.800,00

228,00

20.028,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.620,00

- 228,00

1.392,00

Razem:

16.796.070,38

0,00

16.796.070,38


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w związku z przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 40.950,00 zł po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama