reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr BZO.5510.1.2013 Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 22 stycznia 2013r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Łomża za 2012 rok

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), Prezydent Miasta Łomża nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego składa Radzie Miejskiej w Łomży sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za ubiegły rok.


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana Zarządzeniem Nr 169/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.08.2011 roku funkcjonowała w składzie:

1. Przewodniczący Komisji: Mieczysław Czerniawski

2. Członkowie:

- Alicja Agata Gołaszewska

- Andrzej Modzelewski

- Bogdan Feliks Rutkowski

- Janina Picewicz - Znosko

- Andrzej Piechociński

- Jan Iwanowski

- Piotr Pietrzak

- Małgorzata Kosiorek - Soboń

- Ireneusz Denysiuk.


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 1 posiedzenie w dniu 27.01.2012 r. W posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący i Członkowie Komisji w osobach:

1. Mieczysław Czerniawski

2. Alicja Agata Gołaszewska

3. Bogdan Feliks Rutkowski

4. Janina Picewicz - Znosko

5. Andrzej Piechociński

6. Piotr Pietrzak

7. wz. Ireneusza Denysiuka - Jan Chludziński


Nieobecni byli:

1. Andrzej Modzelewski

2. Jan Iwanowski

3. Małgorzata Kosiorek - Soboń

4. Ireneusz Denysiuk.


Protokołował: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Krzysztof Wróblewski.


Przewodniczący Komisji p. Mieczysław Czerniawski otworzył posiedzenie i powitał Członków Komisji. Zapoznał zebranych z celem spotkania i przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.


Kierownik BZO - Krzysztof Wróblewski przedstawił Członków Komisji, zapoznał ich z podstawą prawną, celem jej powołania oraz zadaniami Komisji.


Pani Janina Picewicz-Znosko poinformowała o dublowaniu się sprawozdań z działalności dot. przemocy w rodzinie, w tej samej sprawie w różnych terminach musi składać sprawozdania dla różnych komisji.


Pan Bogdan Rutkowski poruszył sprawę bezpieczeństwa - iż dotyczy ona tylko Policji a nie Straży Miejskiej. Poinformował, że ilość patroli pieszych Straży Miejskiej było tyle samo co zmotoryzowanych.


Przewodniczący Komisji Pan Mieczysław Czerniawski poinformował, iz podpisał Porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w Łomży na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na 2012 rok, w wysokości 100 tyś. zł. - dofinansowanie patroli Policji. Zaproponował, aby w dodatkowych patrolach wraz z Policją uwzględniani byli Strażnicy Miejscy.


Pan Jan Chludziński występujący w zastępstwie Pana Ireneusza Denysiuka omówił problem przedszkoli - dostosowanie budynku i pomieszczeń, do nowych obowiązujących warunków przeciwpożarowych i ewakuacyjnych na wypadek pożaru. W chwili obecnej przedszkola nie są dostosowane do nowych wymagań. Zaoferował pomoc merytoryczną KM PSP przy opracowaniu dokumentacji na ten temat. Wspomniał również na temat Szpitala Wojewódzkiego i lądowiska dla śmigłowców, ze spełniają minimalne warunki w granicach wymaganych przepisów i każde lądowanie musi zabezpieczać straż pożarna.


Poinformował, że na Starym Mieście jest za małe ciśnienie wody w sieci wodociągowej, hydranty przez to albo nie działają albo występuje niskie ciśnienie. Podał przykłady: Hala Targowa - ciśnienie - 0, brak wody, Muzeum Okręgowe - za niskie ciśnienie, MOPS - za niskie ciśnienie. Sugerował uwzględnienie w planach inwestycyjnych, postawienie pompowni w tej części miasta. Poinformował o dobrej współpracy z MPWiK.

W 2012 roku Komenda Miejska PSP planuje przeprowadzić kontrolę sieci wodociągowej w tej części miasta.


Pani Alicja Agata Gołaszewska omówiła skargi mieszkańców miasta - ściślej ze Starego Miasta - na temat osób bezdomnych, ubogich, spożywających alkohol i załatwiających swoje potrzeby fizjologiczne w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych. Stają się uciążliwi dla innch mieszkańców i psują wizerunek miasta. Pytała o możliwy sposób rozwiązania tego problemu.


Komendant Straży Miejskiej poinformował, iż jest to problem, gdyż miejscowi są pod kontrolą natomiast do miasta przybywają inni z innych, okolicznych gmin do miasta i w większości to oni sprawiają te problemy. Odwożeni do swoich gmin wracają ponownie. Dla porównania tego problemu z innymi samorządami, poinformował, że w Łomży ten problem jest w miarę dobrze rozwiązany. Natomiast większym problemem jest współpraca z innymi, sąsiednimi samorządami. Do miasta podrzucane są z okolicznych gmin śmieci, bezdomne psy itp. Schronisko dla psów przyjmuje bezdomne psy odłowione na terenie miasta choć w rzeczywistości psy pochodzą z okolicznych gmin. Okoliczne gminy nie kwapią się do założenia schroniska dla zwierząt czy też partycypowania w kosztach działania schroniska miejskiego. Poinformował, ze rocznie średnio odławia się 235 - 250 bezdomnych psów.


Członkowie Komisji przekazali niżej wymienione materiały na piśmie:

1. Bogdan Feliks Rutkowski - "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży i ocena stanu porządku i spokoju publicznego w mieście w 2011 roku"

2. Janina Picewicz - Znosko - "Informacja dot. bezpieczeństwa na terenie miasta (1ark.)

3. Andrzej Piechociński - "Informacja dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Łomży"

4. Piotr Pietrzak - "Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania KMP w Łomży w roku 2011"

5. Jan Chludziński - Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Łomży i powiatu łomżyńskiego za rok 2011.


Komisja stwierdziła, że posiedzenia Komisji w 2012 roku będą się odbywały 1 raz w roku lub z chwilą zaistnienia sytuacji uzasadniającej jej zwołanie. Na tym posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakończono.

Prezydent Miasta Łomża


Mieczysław Leon Czerniawski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama