| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r., Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz.U. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz.675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz.777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz.1281; Dz/U. z 2012 r. poz. 567) oraz art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz.391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczane będą w okresach kwartalnych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w poniższych terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do dnia 30 stycznia danego roku,

2) za kwiecień, maj, czerwiec - do dnia 30 kwietnia danego roku,

3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do dnia 30 lipca danego roku,

4) za październik, listopad, grudzień - do dnia 30 października danego roku.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą, bez wezwania przelewem na właściwy rachunek bankowy Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »