| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Gminy Zawady

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.poz.420, Nr 157 poz.1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz.887) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Zleca się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawadach realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »