reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/103/13 Rady Gminy Przytuły

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytuły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przytuły powinien:

1) posiadać prawo dysponowania bazą odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników, posiadającą zaplecze techniczno - biurowe wyposażone w pomieszczenia socjalne i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także w utwardzony plac o nawierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, spełniającymi wymagania określone w przepisach szczegółowych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, mającymi ważne badania techniczne, w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców;

3) oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu);

4) wyposażyć samochody asenizacyjne w przepływomierz umożliwiający określenie ilości odebranych ścieków;

5) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów opisanych w pkt 2, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z podmiotem do wykonywania tej usługi;

6) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/27/11 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytuły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Korytkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama