reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 104.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie § 14 Uchwały Nr 12.62.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 5 440 661 zł.

a) dochody bieżące - 5 024 833 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 767 215 zł

b) dochody majątkowe - 415 828 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 008 759 zł.

a) wydatki bieżące - 4 926 081 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 767 215 zł

b) wydatki majątkowe - 2 082 678 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 568 098 zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 507 359 zł, spłatą pożyczki udzielonej w kwocie 8 000 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52 739 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


Leon Małaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104.2012
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2012 rok

Zmniej
szenia

Zwięk
szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

1 065 784

3 200

3 200

1 065 784

Rady gmin

75022

49 410

200

0

49 210

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

własne

3030

48 100

200

0

47 900

Urzędy gmin

75023

932 609

3 000

3 000

932 609

Wynagrodzenia osobowe

własne

4010

602 975

3 000

0

599 975

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

102 014

0

1 500

103 514

Zakup energii

własne

4260

8 000

0

1 000

9 000

Zakup usług remontowych

własne

4270

11 378

0

500

11 878

Pozostała działalność

75095

26 994

0

200

27 194

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

własne

3030

3 000

0

200

3 200

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

751

352

3

3

352

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

352

3

3

352

Składki na ubezpieczenie społeczne

Zlec.

4110

54

3

0

51

Wynagrodzenia bezosobowe

Zlec.

4170

291

0

3

294

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

119 018

2 300

2 300

119 018

Ochotnicze straże pożarne

75412

112 918

2 300

2 300

112 918

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

3 487

1 000

0

2 487

Składki na Fundusz Pracy

własne

4120

550

300

0

250

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

4170

22 422

1 000

0

21 422

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

4210

30 487

0

2 000

32 487

Zakup usług pozostałych

własne

4300

6 600

0

300

6 900

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

1 729 683

14 879

14 879

1 729 683

Szkoły podstawowe

80101

993 634

5 230

11 329

999 733

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

własne

3020

42 846

3 017

0

39 829

Wynagrodzenia osobowe

własne

4010

605 019

0

4 874

609 893

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

108 943

0

6 255

115 198

Składki na Fundusz Pracy

Własne

4120

17 676

2 213

0

15 463

Zakup energii

własne

4260

14 000

0

200

14 200

Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

124 845

6 000

0

118 845

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

własne

3020

9 935

3 600

0

6 335

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

17 585

2 400

0

15 185

Gimnazja

80110

362 290

2 649

2 300

361 941

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

własne

4040

20 930

2 649

0

18 281

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

44 399

0

2 000

46 399

Zakup usług pozostałych

własne

4300

50

0

300

350

Dowożenie uczniów do szkół

80113

160 070

1 000

1 000

160 070

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

4170

5 600

1 000

0

4 600

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

4210

6 000

0

1 000

7 000

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148

89 344

0

250

89 594

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

własne

3020

884

0

100

984

Zakup usług pozostałych

własne

4300

738

0

150

888

POMOC SPOŁECZNA

852

902 549

1 350

1 350

902 549

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

546 300

350

350

546 300

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zlec.

4010

10 306

350

0

9 956

Zakup usług pozostałych

Zlec.

4300

3 165

0

350

3 515

Ośrodki pomocy społecznej

85219

114 096

1 000

1 000

114 096

Wynagrodzenia osobowe

własne

4010

76 097

1 000

0

75 097

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

12 910

0

1 000

13 910

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

1 966 218

9 500

9 500

1 966 218

Oświetlenie, ulic, placów i dróg

90015

96 300

6 000

0

90 300

Zakup energii

własne

4260

61 000

6 000

0

55 000

Pozostała działalność

90095

164 411

3 500

9 500

170 411

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

własne

3020

2 000

0

500

2 500

Wynagrodzenia osobowe

własne

4010

78 671

3500

0

75 171

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

12 793

0

2 500

15 293

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

4170

3 277

0

100

3 377

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

4210

32 394

0

6 200

38 594

Zakup usług zdrowotnych

własne

4280

901

0

200

1 101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

319 364

500

500

319 364

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

258 364

500

500

258 364

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

4170

10 660

500

0

10 160

Fundusz sołecki Grabowiec

4170-1

10 660

500

0

10 160

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

4210

11 156

0

500

11 656

Fundusz sołecki Grabowiec

4210-7

1 584

0

500

2 084

RAZEM:

7 008 759

31 732

31 732

7 008 759

Wydatki bieżące

4 928 081

31 732

31 732

4 926 081

Wydatki majątkowe

2 080 678

0

0

2 082 678

Wójt Gminy


Leon Małaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama