reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Grajewie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin, określający zasady korzystania z targowiska położonego w Grajewie przy
ul. Dwornej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin targowiska zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo i wywieszony na tablicy informacyjnej na targowisku miejskim w Grajewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/217/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Grajewie, przy ul. Dwornej

§ 1. Targowisko czynne jest codziennie.

§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Miasto Grajewo, a nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta Grajewo.

§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są:

1) podmioty gospodarcze,

2) posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych, ogrodniczych oraz działek przydomowych i pracowniczych,

3) osoby sprzedające wyroby rękodzielnicze.

§ 4. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary za wyjątkiem tych, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami.

§ 5. 1. Miejsce sprzedaży wskazuje osoba wyznaczona przez administratora targowiska.

2. Miejscem sprzedaży jest stanowisko znajdujące się na terenie targowiska wskazane w danym dniu przez osobę wyznaczoną, o której mowa w ust. 1.

§ 6. Prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do:

1) uiszczenia inkasentowi opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Grajewo,

2) zachowania dowodu uiszczenia opłaty do momentu opuszczenia terenu targowiska,

3) posiadania przy sobie dokumentów tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności,

4) okazywania w/wym. dokumentów na żądanie osób upoważnionych do kontroli,

5) przestrzegania niniejszego Regulaminu,

6) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,

7) sprzątania zajmowanego stanowiska oraz składowania odpadów i nieczystości w miejscach do tego wyznaczonych,

§ 7. Na targowisku zabrania się:

1) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

2) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych,

3) handlu w miejscach nie wyznaczonych, a w szczególności na drogach dojazdowych,

4) parkowania pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

5) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany miejsca sprzedaży, a także jego odstępowania,

6) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych.

§ 8. 1. Targowisko podzielono na sektory:

- do sprzedaży produktów rolno - spożywczych,

- do sprzedaży towarów pozostałych.

2. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno - spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sektorze rolno - spożywczym poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 9. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk sprzedaży. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonych stanowiskach pod warunkiem zajęcia ich do godz. 700

2. Pierwszeństwo rezerwacji stanowisk sprzedaży w sektorach rolno - spożywczych mają rolnicy.

§ 10. 1. Administrator targowiska jest upoważniony do zawierania umów dzierżawy powierzchni pod pawilony handlowe i stoiska handlowe pod wiatami, służące do stałej sprzedaży.

2. Podmioty, z którymi administrator podpisał umowę dzierżawy mają prawo do zajęcia nieodpłatnego terenu o szer. 1 m przed pawilonem na wystawienie swoich towarów z wyłączeniem możliwości prowadzenia na tej powierzchni handlu.

§ 11. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:

- Straż Miejska,

- upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Grajewo.

§ 12. Administrator targowiska wywiesza na tablicy informacyjnej regulamin targowiska oraz informację o wysokości opłat targowych.

§ 13. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska należy kierować do Burmistrza Miasta Grajewo.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama