reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/26/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 720 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 720 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 54.036.885 zł.,

a) plan dochodów bieżących 49.295.125 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.741.760 zł.,

2) plan wydatków ogółem 54.929.131 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.246.823 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 5.682.308 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 892.246 zł. będą wolne środki w kwocie 892.246 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/26/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

17 583 545

17 568 545

15 000

zmniejszenie

-720

-720

0

zwiększenie

720

720

0

po zmianach

17 583 545

17 568 545

15 000

80120

Licea ogólnokształcące

przed zmianą

5 032 419

5 032 419

0

zmniejszenie

-720

-720

0

zwiększenie

720

720

0

po zmianach

5 032 419

5 032 419

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

3 484 855

3 484 855

0

zmniejszenie

-720

-720

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 484 135

3 484 135

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

10 800

10 800

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

720

720

0

po zmianach

11 520

11 520

0

Wydatki razem:

przed zmianą

45 872 831

40 190 523

5 682 308

zmniejszenie

-720

-720

0

zwiększenie

720

720

0

po zmianach

45 872 831

40 190 523

5 682 308

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

9 056 300

9 056 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

9 056 300

9 056 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

54 929 131

49 246 823

5 682 308

zmniejszenie

-720

-720

0

zwiększenie

720

720

0

po zmianach

54 929 131

49 246 823

5 682 308

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama