reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 302/13 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013

Na podstawie § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXI/209/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 34 750,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 34 750,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 918 888,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 911 766,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 007 122,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 752 264,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 647 881,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 104 383,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 302/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

211 000,00

0,00

211 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

33 000,00

- 1 500,00

31 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

- 1 500,00

28 500,00

71095

Pozostała działalność

40 000,00

1 500,00

41 500,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

1 500,00

1 500,00

750

Administracja publiczna

4 930 122,00

0,00

4 930 122,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 002 743,00

0,00

4 002 743,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

127 100,00

- 8 000,00

119 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

191 100,00

8 000,00

199 100,00

801

Oświata i wychowanie

24 271 547,00

0,00

24 271 547,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

15 000,00

3 000,00

18 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

3 000,00

18 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

127 671,00

- 3 000,00

124 671,00

4300

Zakup usług pozostałych

31 732,00

- 3 000,00

28 732,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 456 253,00

0,00

5 456 253,00

90002

Gospodarka odpadami

1 223 428,00

0,00

1 223 428,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 840,00

2 840,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

410,00

410,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

16 500,00

16 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 500,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000 000,00

- 22 250,00

977 750,00

Razem:

64 012 263,00

0,00

64 012 263,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 34 750,00 zł są następujące:

1) w UM dokonuje się następujących przesunięć:

a) z rozdz. 71014 § 4300 przesuwa się kwotę 1 500 zł do rozdz. 71095 § 4600 na opłacenie kary pieniężnej z tytułu przekroczenia ustawowego terminu na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przewidzianego w art. 51 ust. 2 PZP,

b) w rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 8 000 zł z § 4210 do § 4300 na roczną usługę dzierżawy drukarko-kopiarki,

c) z rozdz. 80146 § 4300 (UM) przesuwa się kwotę 3 000 zł do rozdz. 80113 § 4300 na dowóz dzieci z terenu Miasta Grajewo do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,

d) w rozdz. 90002 przesuwa się z § 4300 kwotę 22 250 zł do: § 4110 - 2 840 zł, § 4120 - 410 zł, § 4170 - 16 500 zł i § 4210 - 2 500 zł na zakup kopert, skoroszytów i materiałów piśmienniczych oraz na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pracowników urzędu za doręczenie mieszkańcom miasta druków deklaracji dotyczącej naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama