reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/223/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U . Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 29 310,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 29 310,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 918 888,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 911 766,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 007 122,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 752 264,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 647 881,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 104 383,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 486 064,00 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto (w tym 1 000 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/223/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

24 271 547,00

- 2 187,00

24 269 360,00

80101

Szkoły podstawowe

9 935 241,00

9 677,00

9 944 918,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 821 993,00

8 087,00

6 830 080,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 250 797,00

1 391,00

1 252 188,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

177 095,00

199,00

177 294,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

961 588,00

729,00

962 317,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

675 130,00

609,00

675 739,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

124 378,00

105,00

124 483,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

17 729,00

15,00

17 744,00

80104

Przedszkola

5 146 898,00

6 426,00

5 153 324,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 077 977,00

5 402,00

3 083 379,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

551 316,00

926,00

552 242,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

78 846,00

98,00

78 944,00

80110

Gimnazja

7 210 213,00

10 291,00

7 220 504,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 981 230,00

8 605,00

4 989 835,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

900 924,00

1 481,00

902 405,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

128 405,00

205,00

128 610,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

124 671,00

- 29 310,00

95 361,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

- 2 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 448,00

- 5 200,00

12 248,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 732,00

- 7 500,00

21 232,00

4410

Podróże służbowe krajowe

24 711,00

- 3 700,00

21 011,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

48 780,00

- 10 910,00

37 870,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

615 204,00

2 187,00

617 391,00

85401

Świetlice szkolne

545 204,00

2 187,00

547 391,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

396 875,00

1 827,00

398 702,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

72 861,00

315,00

73 176,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 385,00

45,00

10 430,00

Razem:

64 012 263,00

0,00

64 012 263,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/223/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) w celu zabezpieczenia środków w kwocie 29 310 zł na wypłatę nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi za 2012 r. w następujących jednostkach oświatowych:

a) ZSM Nr 1 w Grajewie: rozdz. 80101 § 4010 - 609 zł, § 4110 - 105 zł, § 4120 - 15 zł, rozdz. 80103 § 4010 - 609 zł, § 4110 - 105 zł, § 4120 - 15 zł, rozdz. 80110 § 4010 - 3 121 zł, § 4110 - 537 zł, § 4120 - 70 zł, rozdz. 85401 § 4010 - 1 218 zł, § 4110 - 210 zł, § 4120 - 30 zł,

b) ZSM Nr 2 w Grajewie: rozdz. 80101 § 4010 - 2 255 zł, § 4110 - 388 zł, § 4120 - 56 zł, rozdz. 80110 § 4010 - 2 876 zł, § 4110 - 495 zł, § 4120 - 71 zł, rozdz. 85401 § 4010 - 609 zł, § 4110 - 105 zł, § 4120 - 15 zł,

c) ZSM Nr 3 w Grajewie: rozdz. 80101 § 4010 - 5 223 zł, § 4110 - 898 zł, § 4120 - 128 zł, rozdz. 80110 § 4010 - 2 608 zł, § 4110 - 449 zł, § 4120 - 64 zł,

d) PM Nr 1 w Grajewie: rozdz. 80104 § 4010 - 815 zł, § 4110 - 141 zł, § 4120 - 15 zł,

e) PM Nr 2 w Grajewie: rozdz. 80104 § 4010 - 1 012 zł, § 4110 - 173 zł, § 4120 - 25 zł,

f) PM Nr 4 w Grajewie: rozdz. 80104 § 4010 - 1 218 zł, § 4110 - 209 zł, § 4120 - 15 zł,

g) PM Nr 6 w Grajewie: rozdz. 80104 § 4010 - 2 357 zł, § 4110 - 403 zł, § 4120 - 43 zł,

- dokonuje się przesunięć środków z rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) według następującego podziału:

a) ZSM Nr 1 - § 4300 - 1 000 zł, § 4410 - 1 500 zł, § 4700 - 2 144 zł,

b) ZSM Nr 2 - § 4300 - 1 000 zł, § 4410 - 2 000 zł, § 4700 - 1 870 zł,

c) ZSM Nr 3 - § 4210 - 3 000 zł, § 4700 - 4 370 zł,

d) PM Nr 1 - § 4210 - 300 zł, § 4700 - 471 zł,

e) PM Nr 2 - § 4210 - 300 zł, § 4700 - 610 zł,

f) PM Nr 4 - § 4210 - 200 zł, § 4700 - 742 zł,

g) PM Nr 6 - § 4210 - 400 zł, § 4410 - 200 zł, § 4700 - 703 zł,

h) UM - § 4170 - 2 000 zł, § 4210 - 1 000 zł, § 4300 - 5 500 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Sadowski

Analityk Expandera, ekspert w dziedzinie produktów bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama