Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1/2013 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 7 lutego 2013r.

o operacie opisowo - kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów części jednostki ewidencyjnej Gmina Piątnica, powiat łomżyński, woj. podlaskie

Tekst pierwotny

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24 a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) informuje że projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej Gmina Piątnica - obręby

zadanie I - Czarnocin, Drożęcin - Lubiejewo, Gomulnik, Kisielnica, Murawy, Nagórki, Nowy Cydzyn, Pęza, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin

zadanie II -Budy Mikołajka, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Górki - Sypniewo, Górki - Szewkowo, Guty, Kałęczyn, Kobylin, Kownaty, Motyka, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin

zadanie III - Drozdowo, Kossaki, Krzewo, Niewodowo, Rakowo-Boginie, Rakowo - Czachy, Truszki, Wiktorzyn, Żelechy

zadanie IV - Budy Czarnockie, Elżbiecin, Jeziorko, Kalinowo, Marianowo, Poniat, Rządkowo, Wyrzyki, Zabawka

w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali a także aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych stał się z dniem 27 września 2012r operatem ewidencji gruntów i budynków .

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul.Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

Starosta


Lech Marek Szabłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe