Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 2/2013 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 7 lutego 2013r.

o operacie opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów części jednostki ewidencyjnej Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie

Tekst pierwotny

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24 a pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz.1287) informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej Gmina Śniadowo-obręb:

część I: Jemielite Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Osobne, Ratowo Piotrowo, Sierzputy Marki , Sierzputy Zagajne, Stare Konopki, Zagroby, Żebry, Stare Jemielite, Stare Ratowo, Wierzbowo,

część II: Chomentowo, Brulin, Duchny Młode, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Mężenin, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy, Truszki,

w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali a także aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych stał się z dniem 3 grudnia 2012r operatem ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

Starosta


Lech Marek Szabłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe