reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 134/2013 Wójta Gminy Sejny

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Na podstawieart. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIII/107/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na rok 2013, Wójt Gminy Sejny zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000 zł.,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 35 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 10 130 274 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 10 023 058 zł.

- majątkowe w kwocie 107 216 zł.

2. Plan wydatków ogółem: 10 977 837 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 9 296 510 zł.

- majątkowe w kwocie 1 681 327 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 19 lutego 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

861 200,00

0,00

861 200,00

85206

Wspieranie rodziny

30 000,00

-25 000,00

5 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

-25 000,00

5 000,00

85295

Pozostała działalność

90 000,00

25 000,00

115 000,00

3110

Świadczenia społeczne

90 000,00

25 000,00

115 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

784 076,00

0,00

784 076,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 500,00

10 000,00

13 500,00

4260

Zakup energii

3 000,00

10 000,00

13 000,00

90095

Pozostała działalność

439 376,00

-10 000,00

429 376,00

4430

Różne opłaty i składki

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

Razem:

9 352 308,00

0,00

9 352 308,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 625 529,00

0,00

1 625 529,00

OGÓŁEM:

10 977 837,00

0,00

10 977 837,00

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2013 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

10 977 837,00

1. Wydatki bieżące

9 296 510,00

1) wydatki jednostek budżetowych

7 050 913,00

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 219 527,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 831 386,00

2) dotacje na zadania bieżące

73 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 085 170,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 427,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

81 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 681 327,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 681 327,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 524 827,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 19 lutego 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziale 90015 na zakup energii.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama