| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/163/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 lutego 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIII/204/06 Rady Miasta Siemiatycze z 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 77, poz. 792) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na terenie targowisk obowiązane są do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta Siemiatycze oraz do opłaty kwartalnej za rezerwację miejsc targowych w wysokości 50% jednorazowej opłaty targowej liczonej za każdy dzień handlowy ( czwartek ) na targowiskach przy ul. Polnej oraz przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »