Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/309/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe