Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/13 Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

Tekst pierwotny

Zgodnie z art.4a. ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części, Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza zgodnie z załącznikiem zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Jerzy Sirak

Załącznik - zestawienie danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 r.


Załącznik do Ogłoszenia
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 22 marca 2013 r.

Zestawieniedanych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka.

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919- 45

1946-1970

1971- 2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

Poniżej
40m2

A

1)**...
2)......

0,92

6,67

B

C

40m2do 60m2

A

4,65

B

3,05

C

Powyżej 60m2do 80m2

A

4,4

B

2,96

C

1,86

Powyżej 80m2

A

B

2,96

2,96

2,96

C

1,94

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919- 45

1946-1970

1971- 2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

Poniżej
40m2

A

1)**...
2)......

0,92

6,8

B

C

40m2do 60m2

A

5,02

B

3,05

C

Powyżej 60m2do 80m2

A

4,53

B

2,96

C

1,86

Powyżej 80m2

A

B

2,96

2,96

2,96

C

1,94

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja

budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja

budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) **stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe