Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Grajewo

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z pózn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250 poz. 1873 ), Wójt Gminy Grajewo przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku, położonych na obszarze gminy Grajewo.

I Półrocze

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierz-
chnia
lokalu

Stan-
dard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniujego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002

zły *

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

powyżej 40 m 2

A

1) ** ..
2)...

1,92

B

1,15

0,71

C

40 m 2 do 60 m 2

A

1,92

B

1,15

0,17
0,71

C

powyżej 60 m 2 do 80 m 2

A

1,92

B

1,15

0,17
0,71

C

powyżej 80 m 2

A

B

1,15

0,71

C


II Półrocze

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierz-
chnia
lokalu

Stan-
dard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniujego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002

zły *

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

powyżej 40 m 2

A

1) ** ..
2)...

1,92

B

1,15

0,71

C

40 m 2 do 60 m 2

A

1,92

B

1,15

0,17
0,71

C

powyżej 60 m 2 do 80 m 2

A

1,92

B

1,15

0,17 0,71

C

powyżej 80 m 2

A

B

1,15

0,71

C

A-standard wysoki(wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B-standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C-standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* -budynek wymaga remontu

1)** stawka czynszu najniższa;średnia z najniższyvch stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najniższa;średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt Gminy Grajewo


mgr inż. Stanisław Szleter

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe