Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków_Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe