reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Miasto Augustów całodobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku

zawarte pomiędzy

Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez:

Stanisława Dziemiana - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 17.05.2011 r.

Gminą Miasto Augustów reprezentowaną przez:

Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta Augustowa.

Strony uzgadniają zasady realizacji zadania publicznego.

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586), Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku i Uchwały Nr XXIII/144/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Miasta Augustów całodobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

Strony zgodnie postanawiają:

§ 1. Powiat Suwalski na podstawie złożonych dokumentów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie umieszcza w oparciu o skierowanie mieszkańców Gminy Miasto Augustów na pobyt całodobowy w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

§ 2. Decyzję o skierowaniu do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku, osobie zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Augustów, wydawać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

§ 3. Koszty związane z utrzymaniem osoby skierowanej do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku z terenu Gminy Miasto Augustów w całości pokrywać będzie Powiat Suwalski w ramach środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę Podlaskiego na bieżące utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku.

§ 4. 1. Porozumienie zawierane jest na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszego Porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze względu na siedzibę Powiatu Suwalskiego, sądowi powszechnemu.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 maja 2013 r.

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie niniejsze sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla stron.
Gmina Miasto Augustów
Powiat Suwalski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama