Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa położonego pomiędzy ulicami: Grzybową, Kościelną, Łazienną i Wojtachowską

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe