Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII.159.2013 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w obrębie miejscowości Stare Ratowo do kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę położoną w obrębie gminy Śniadowo o przebiegu: Od drogi powiatowej nr 2110B do drogi powiatowej nr 1944B położonej w obrębie miejscowości Stare Ratowo ( pas drogowy oznaczony numerami geodezyjnymi 131, 119, 121/2, 217 i 25/7).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe