Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr OG.0050.6.2013 Burmistrza Suraża

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe