Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 186/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2012 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe