Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 2/2013 Starosty Sejneńskiego

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Giby: (obręby ewidencyjne: Białogóry, Białowierśnie, Daniłowce, Dworczysko, Głęboki Bród, Karolin, Krasne, Okółek, Pogorzelec, Sarnetki, Studziany Las, Wierśnie, Wysoki Most, Frącki), Powiat Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm. ) informuję, że: projekt operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Giby: (obręby ewidencyjne: Białogóry, Białowierśnie, Daniłowce, Dworczysko, Głęboki Bród, Karolin, Krasne, Okółek, Pogorzelec, Sarnetki, Studziany Las, Wierśnie, Wysoki Most, Frącki), Powiat Sejny, staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może zgłaszać zarzuty do tych danych. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Sejneński


Andrzej Szturgulewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe