| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/43/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2012 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie - 50.872.792,10 zł.,

a) dochody bieżące - 47.943.994,38 zł.,

b) dochody majątkowe - 2.928.797,72 zł.,

2) po stronie wydatków w kwocie - 48.750.614,50 zł., w tym:

a) wydatki bieżące - 42.562.126,44 zł.,

b) wydatki majątkowe - 6.188.488,06 zł.,

stanowiące osiem załączników do niniejszej uchwały:

3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej
z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

9) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

10) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2011r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »