| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 187/13 Wójta Gminy Narew

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 11 pkt 4, 5 uchwały Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2013 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 13 791 873 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 878 732 zł,

- majątkowe w wysokości 913 141 zł;

2) po stronie wydatków - 13 338 825 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 162 934 zł,

- majątkowe w wysokości 1 175 891 zł;

3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 453 048 przeznaczona jest na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 188 717 zł,

b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 264 331 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew


mgr Andrzej Pleskowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/13
Wójta Gminy Narew
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Zmiany w dochodach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

dochody
związane z
realizacją
zadań z
zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t.
innymi
ustawami

Środki na realiz.
zad. z
udz. śr. art. 5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

dochody
majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

342 322

342 322

01095

Pozostała działalność:

342 322

342 322

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

342 322

342 322

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

32 416

85415

Pomoc materialna dla uczniów

32 416

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32 416

ogółem

374 738

342 322


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/13
Wójta Gminy Narew
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Zmiany w wydatkach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

342 322

342 322

01095

Pozostała działalność:

342 322

342 322

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000

4 000

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

725

725

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1 988

1 988

4430

różne opłaty i składki

335 609

335 609

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

32 416

85415

Pomoc materialna dla uczniów

32 416

3240

stypendia dla uczniów

32 416

ogółem

374 738

342 322

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »