Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 186/13 Burmistrza Knyszyna

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2012 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe