| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/163/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 maja 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013r. poz. 21 i 228), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/12 Rady Gminy Brańsk z 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 805), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Opłatę o której mowa w § 2 uiszcza się bez wezwania: przelewem, gotówką na rachunek bankowy Gminy Brańsk - BS Brańsk 81 806300010010010001010001, gotówką w kasie Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8, pokój nr 2, lub dla inkasenta wsi".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »