| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/132/13 Rady Gminy Wizna

z dnia 7 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały RADY GMINY WIZNA Nr XXIII / 120 / 12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2013 r. pn. " Zadania inwestycyjne w 2013 ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. . Po dokonanych zmianach budżet gminy nie ulega zmianie i wynosi :

DOCHODY - 11. 849. 468,32 zł W tym:

a) dochody bieżące - 11. 405.291,32 zł;

b) dochody majątkowe - 444.177,- zł

WYDATKI - 12. 251. 694, 32 zł W tym:

a) wydatki bieżące - 10. 262. 564,32 zł

b) wydatki majątkowe - 1.989.130,- zł

§ 2. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/132/13
Rady Gminy Wizna
z dnia 7 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/132/13
Rady Gminy Wizna
z dnia 7 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »