Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 184/13 Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2012 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe