Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Tykocina

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2012 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe