| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 135/13 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §9 Uchwały Nr 212/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 445.883zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 445.883zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3,

4. po dokonanych zmianach: -plan dochodów ogółem wynosi: 11.960.375zł., w tym: dochody bieżące 11.624.956zł., dochody majątkowe 335.419zł., -plan wydatków ogółem wynosi 13.177.375zł., w tym: wydatki bieżące 10.869.037zł., wydatki majątkowe 2.308.338zł., -deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.217.000zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

2010

421.369

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.

852

85295

2010

24.514

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.

Ogółem

445.883

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010
010
010

01095
01095
01095

4210
4300
4430

5.406
2.856
413.107

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

852

85295

3110

24.514

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami

Ogółem

445.883

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 25 kwietnia 2013r. zwiększył o kwotę 421.369zł. dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013 rok w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 par. 2010.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - kwota 413.106,98zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy - kwota 8.262,14zł.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 26 kwietnia 2013r. zwiększył dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2013r. w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85295 par. 2010.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »