Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 3 Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509; z 2012 r. poz. 1544, poz. 1548) ogłasza się rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 r. Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO Andrzej Kozłowski Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe