reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26.135.2013 Rady Gminy Czyże

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art.96 ust 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013r. poz. 182, poz. 509) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłek okresowy, zasiłek celowy podlegają zwrotowi na zasadach określonych w tabeli.

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego
określonego w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażonego w %

Część wydatków na świadczenia polegająca zwrotowi , wyrażona w %

Osoby samotnie
gospodarującej

Osoby w rodzinie

101 - 120

10

20

121 - 140

50

60

141 - 150

80

90

Powyżej 150

100

100

3. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

4. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodzin ubiegających się o świadczenie zwrotne i wnioskuje w jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

5. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

6. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania świadczenia i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 2. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 98 ustawy.

§ 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1, na zasadach określonych w atr. 104 ust. 4 ustawy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Czyże Nr XV/110/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 50, poz. 671).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama