reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/189/13 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi powiatu grajewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady używania herbu i flagi powiatu grajewskiego.

§ 2. 1. Herb i flaga powiatu grajewskiego, zwane dalej "herbem" i "flagą", stanowią jego mienie
i podlegają ochronie prawnej.

2. Wzór graficzny herbu i flagi określa Uchwała Nr XXXV/188/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia herbu i flagi powiatu grajewskiego.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o używaniu herbu lub flagi, należy przez to rozumieć każde pojedyncze lub stałe wykorzystywanie herbu, flagi lub ich wizerunków, także w dokumencie elektronicznym, a w szczególności ich umieszczanie i rozpowszechnianie na dokumentach, innych przedmiotach oraz wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

§ 4. 1. Herb i flaga mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć
i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów powiatu grajewskiego.

2. Herb i flaga mogą być używane tylko w kształtach, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorami określonymi w Uchwale Nr XXXV/188/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia herbu i flagi powiatu grajewskiego.

3. Dopuszcza się stosowanie herbu w formie wydruków jednobarwnych, znaków wodnych lub tła.

4. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych.

§ 5. 1. Organy powiatu, starostwo powiatowe, inne jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże mają prawo do stałego używania herbu i flagi.

2. Inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mają prawo używania herbu lub flagi wyłącznie w celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem §6.

3. Korzystanie z herbu i flagi jest bezpłatne.

§ 6. Herb może być umieszczany na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego jedynie za zgodą Zarządu powiatu grajewskiego.

§ 7. Zarząd powiatu może zakazać używania herbu, jeżeli podmioty uprawnione będą używać go z naruszeniem zasad określonych uchwałą.

§ 8. 1. Flaga powiatu może być podnoszona (wywieszana):

1) codziennie na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę władz powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych;

2) z okazji świąt państwowych, samorządowych, a także podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym;

3) w miejscach obrad Rady Powiatu w czasie jej posiedzeń;

4) w innych miejscach i sytuacjach związanych w szczególności z reprezentowaniem powiatu w ramach organizowanej lub realizowanej współpracy regionalnej lub międzynarodowej, a także oficjalnych spotkań gospodarczych.

2. Flaga powiatu grajewskiego stanowi umowną własność całej społeczności powiatu i może być wywieszana samodzielnie lub łącznie z flagą narodową przez wszystkich mieszkańców powiatu, z okazji świąt lokalnych i narodowych oraz innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu lokalnym, bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia, jednakże z należnym poszanowaniem.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama