reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/164/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz 391), art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz 228) - Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Określa się inkasentów dla poszczególnych sołectw (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). W szczególnych przypadkach inkasa może dokonać inspektor urzędu gminy.

§ 3. Ustala się inkasentom wynagrodzenie prowizyjne, zgodne z wykazem sołectw stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, od sumy zainkasowanej i wpłaconej w terminie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brańsk.

§ 4. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych opłat oraz rozliczenia z pobranych kwitariuszy do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami wpłata powinna nastąpić.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, powinna nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.

OKREŚLA SIĘ INKASENTÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NASTĘPUJĄCYCH SOŁECTW:

L.p.

Sołectwo

Inkasent

Stawka procentowa

1

BRONKA

SOŁTYS WSI BRONKA

8,00 %

2

BRZEŹNICA

SOŁTYS WSI BRZEŹNICA

8,00 %

3

BURCHATY

SOŁTYS WSI BURCHATY

9,00 %

4

CHOJEWO

SOŁTYS WSI CHOJEWO

6,50 %

5

DĘBOWO

SOŁTYS WSI DĘBOWO

9,00 %

6

DOMANOWO

SOŁTYS WSI DOMANOWO

6,50 %

7

FERMA

SOŁTYS WSI FERMA

9,00 %

8

GLINNIK

SOŁTYS WSI GLINNIK

8,00 %

9

HOLONKI

SOŁTYS WSI HOLONKI

8,00 %

10

KADŁUBÓWKA

SOŁTYS WSI KADŁUBÓWKA

8,00 %

11

KALNICA

SOŁTYS WSI KALNICA

8,00 %

12

KIERSNÓWEK

SOŁTYS WSI KIERSNÓWEK

8,00 %

13

KIERSNOWO

SOŁTYS WSI KIERSNOWO

8,00 %

14

KIEWŁAKI

SOŁTYS WSI KIEWŁAKI

8,00 %

15

KLICHY

SOŁTYS WSI KLICHY

7,00 %

16

KOSZEWO

SOŁTYS WSI KOSZEWO

8,00 %

17

LUBIESZCZE

SOŁTYS WSI LUBIESZCZE

8,00 %

18

MARKOWO

SOŁTYS WSI MARKOWO

9,00 %

19

MIEŃ

SOŁTYS WSI MIEŃ

6,50 %

20

NOWOSADY

SOŁTYS WSI NOWOSADY

9,00 %

21

PASIEKA

SOŁTYS SOŁECTWA PASIEKA

9,00 %

22

OLEKSIN

SOŁTYS WSI OLEKSIN

6,50 %

23

OLĘDZKIE

SOŁTYS WSI OLĘDZKIE

8,00 %

24

OLSZEWEK

SOŁTYS WSI OLSZEWEK

9,00 %

25

OLSZEWO

SOŁTYS WSI OLSZEWO

9,00 %

26

PACE

SOŁTYS WSI PACE

9,00 %

27

PATOKI

SOŁTYS WSI PATOKI

7,00 %

28

PIETRASZKI

SOŁTYS WSI PIETRASZKI

9,00 %

29

PŁONOWO

SOŁTYS WSI PŁONOWO

9,00 %

30

POLETYŁY

SOŁTYS WSI POLETYŁY

8,00 %

31

POPŁAWY

SOŁTYS WSI POPŁAWY

6,50 %

32

PRUSZANKA STARA

SOŁTYS WSI PRUSZANKA STARA

8,00 %

33

PUCHAŁY NOWE

SOŁTYS WSI PUCHAŁY NOWE

9,00 %

34

PUCHAŁY STARE

SOŁTYS WSI PUCHAŁY STARE

8,00 %

35

ŚCIONY

SOŁTYS WSI ŚCIONY

9,00 %

36

SPIESZYN

SOŁTYS WSI SPIESZYN

8,00 %

37

ŚWIRYDY

SOŁTYS WSI ŚWIRYDY

7,00 %

38

SZMURŁY

SOŁTYS WSI SZMURŁY

7,00 %

39

WIDŹGOWO

SOŁTYS WSI WIDŹGOWO

8,00 %

40

ZAŁUSKIE KORONNE

SOŁTYS WSI ZAŁUSKIE KORONNE

8,00 %

41

ZAŁUSKIE KOŚCIELNE

SOŁTYS WSI ZAŁUSKIE KOŚCIELNE

8,00 %

42

ZANIE

SOŁTYS WSI ZANIE

9,00 %

43

PRUSZANKA BARANKI

SOŁTYS WSI PRUSZANKA BARANKI

9,00 %

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama