reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/228/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 wyżej cyt. ustawy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest następująca:

1) dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie od 1 m3zużytej wody, jednak nie mniej niż 2,50 zł. miesięcznie, i nie wiecej niż 40,00 zł miesięcznie,

2) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez 1 osobę opłatę w wysokości 8,00 zł miesięcznie,

3) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez co najmniej 2 osoby, opłatę w wysokości 40,00 zł miesięcznie.

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w sposób następujacy:

1) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 1 ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,30 zł miesięcznie od 1 m3zużytej wody, jednak nie mniej niż 2,00 zł. miesięcznie, i nie wiecej niż 30,00 zł,

2) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 2 ustala się opłatę w wysokości 6,00 zł miesięcznie,

3) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 3 ustala się opłatę w wysokości 30,00 zł miesięcznie.

§ 3. Wyliczenie należnej opłaty miesięcznej za odbiór nieczystości stałych stanowi iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody liczone za rok poprzedni wg. sumy m3zużytej wody (po odliczeniu zużycia na cele gospodarcze w przypadku zgłoszenia podlicznika) z faktur z datą wystawienia w roku poprzednim dzielone na 12 miesięcy po zaokrągleniu do pełnych m3oraz stawki opłaty ustalonej § 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota wyliczona ze średniego miesięcznego zużycia wody oraz stawki opłaty nie może być niższa, ani wyższa niż ustalona w § 1 pkt 1 oraz w przypadku odpadów selektywnie zbieranych ustalona w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/213/133 Rady Gminy Radziłów z dnai 18 kwietnia 2013 roku w sparwie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama